Chronische rugpijn hoeft niet blijvend te zijn

Een groot deel van de mensen met chronische aspecifieke lage rugpijn die een multidisciplinaire revalidatiebehandeling zijn ondergaan, ervaren veel verbetering van rugpijn, beperkingen en werkparticipatie. Diverse factoren als jongere leeftijd, samen leven met een volwassene dat sociaal support geeft en aan het werk blijven dragen bij aan een voorspoedig herstel. Dat blijkt uit het promotieonderzoek aan Hogeschool Rotterdam van docent en onderzoeker Karin Verkerk. Woensdag 17 september is Verkerk gepromoveerd op dit onderwerp.

Van chronische aspecifieke lage rugpijn wordt aangenomen dat het een multifactoriële aandoening is, wat betekent dat een aantal verschillende risicofactoren bijdragen aan de ontwikkeling en het aanhouden van de klachten. Bij aanvang van de klachten kunnen prognostische factoren mogelijk voorspellen hoe het beloop van klachten zal zijn. Risicofactoren voor de ontwikkeling van chronische pijn zijn goed gedocumenteerd in de literatuur. Echter, wanneer de pijn blijvend is geworden, is er minder kennis beschikbaar over de voorspellende factoren voor toekomstige kansen op herstel.

Karin Verkerk verrichte een promotieonderzoek naar het beloop en voorspellende factoren bij patiënten met chronische lage aspecifieke rugpijn die een multidisciplinaire behandeling hebben gevolgd bij het Spine & Joint Centre te Rotterdam. Dit is onderzocht op verschillende uitkomsten, namelijk rugpijn intensiteit, beperkingen, werk participatie, kwaliteit van leven en ervaren herstel van de patiënt. Eerdere behandelingen in de eerste en tweede lijn waren bij deze patiënten niet succesvol. Ongeveer 60% van deze groep behaalde, gemeten op twaalf maanden na de intake van de behandeling, wel een goede uitkomst. Jongere leeftijd, vrouw zijn, getrouwd of leven met een volwassenen hadden een relatie met een gunstig beloop. Bepaalde kenmerken bij de intake, zoals lagere intensiteit van de rugpijn en beperkingen, een hogere kwaliteit van leven (fysiek en mentaal) en werkparticipatie, laten ook een positief verband zien op de kans om te herstellen.

Over de promovenda
Karin Verkerk (Schiedam,1974) is op 17 september 2014 gepromoveerd aan Erasmus Medisch Centrum, afdeling Huisartsgeneeskunde. Momenteel is zij aan Hogeschool Rotterdam docent bij de opleiding Fysiotherapie. Naast het reguliere onderwijs doet zij onderzoek bij Kenniscentrum Zorginnovatie, onderdeel van Hogeschool Rotterdam. Ook werkt Karin Verkerk bij Spine & Joint Centre, Fysiodocwerk en aan de masteropleiding Musculoskeletale Therapie van SOMT.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.