Behandeling chronische rugklachten

Wanneer er sprake is van chronische pijnen is het veelal niet meteen mogelijk om deze zomaar in een, twee, drie te verhelpen. Dat geldt misschien nog wel in het bijzonder voor pijnen die zich in de rug bevinden. Onze rug is groot en beschikt over heel veel zogenaamde pijnpunten waar zich een probleem in kan voordoen. Toch is het foutief om er steeds meteen vanuit te gaan dat rugpijn een fysieke oorsprong kent. Sterker nog, in het merendeel van de gevallen betreft het een pijn die grotendeels psychologisch is of op z’n minst een combinatie is van beiden. De behandeling van rugpijn verschilt dan ook van geval tot geval en wordt eveneens bepaald aan de hand van de ingesteldheid van de patient. Om zo snel mogelijk een optimaal resultaat te verkrijgen kan er voor worden gekozen om eerst een bepaald onderzoek uit te voeren vooraleer er een bepaalde behandeling wordt voorgesteld.

Fysieke behandeling chronische rugklachten

Een fysieke behandeling tegen chronische rugpijn klinkt eigenlijk erger dan het in de praktijk is. Een dergelijke behandeling bestaat namelijk veelal uit verschillende onderdelen. De acties die ondernomen worden zijn sterk afhankelijk van de ernst van de pijn en de plaats waar deze zich bevindt. In bepaalde situaties kan er bijvoorbeeld veel worden bereikt door een reeks massages, maar vaak is ook het opbouwen van fysieke inspanningen noodzakelijk. Er wordt dan getracht om stelselmatig het lichaam en dan in het bijzonder de rug iets meer te belasten om op die manier de rug te versterken. U zult merken dat een dergelijke fysieke behandeling op relatief korte termijn reeds erg mooie resultaten kan verwezenlijken.

Psychologische behandeling Chronische rugklachten

Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar onderzoeken en cases uit het verleden hebben aangegeven dat een psychologische behandeling veelal een even efficient en gunstig eindresultaat biedt als een fysieke behandeling. Dat heeft alles te maken met het feit dat patienten die bijvoorbeeld reeds jarenlang te maken hebben met dezelfde pijnen er gewoon mee leren leven. Die acceptatie zorgt er voor dat de symptomen vanuit de hersenen voor lief worden genomen en uw lichaam zich er niet langer tegen verzet. Op zich houdt dat geen grote risico’s in, alleen is leven met een constante rugpijn uiteraard alles behalve leuk en aangenaam. Een gesprek met uw arts zal doorgaans duidelijkheid moeten brengen in deze zaak. Hij zal bepalen of het eventueel voldoende is om een dergelijke behandeling te volgen of er eventueel ook nog een fysieke behandeling dient plaats te vinden.

Behandeling bij een hernia of gezwel

Wanneer er tijdens het uitvoeren van een onderzoek wordt vastgesteld dat de patient met chronische rugpijn lijdt aan een hernia of gezwel, dan zullen de mogelijkheden bekeken worden om deze operatief te verwijderen. Aan een dergelijke operatie gaan verschillende onderzoeken vooraf waarbij wordt nagegaan hoe de operatieve ingreep precies dient te verlopen en vooral wat de mogelijke gevolgen zijn voor de patient in kwestie. Na afloop van de operatie kan het noodzakelijk zijn om de persoon verder op te volgen alsook te voorzien van een verdere behandeling met medicijnen die vooral over een pijnstillende werking beschikken.